Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bonte Strandloper


Wetenschappelijke naam

Calidris alpina

English name

Dunlin

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

230.000-430.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen