Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Strandloper


Wetenschappelijke naam

Calidris minuta

English name

Little Stint

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

10-30

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data