Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kievit


Wetenschappelijke naam

Vanellus vanellus

English name

Northern Lapwing

Broedparen 2013-2015

110.000-160.000

Winteraantallen 2013-2015

240.000-340.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie