Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Goudplevier


Wetenschappelijke naam

Pluvialis apricaria

English name

European Golden Plover

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

75.000-110.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes