aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Goldregenpfeifer


latin_name

Pluvialis apricaria

English name

European Golden Plover

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

75.000-110.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok