Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bontbekplevier


Wetenschappelijke naam

Charadrius hiaticula

English name

Common Ringed Plover

Broedparen 2013-2015

300-360

Winteraantallen 2013-2015

470-710

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes