aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Flussregenpfeifer


latin_name

Charadrius dubius

English name

Little Ringed Plover

broedparen 2013-2015

1200-1500

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen