Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kraanvogel


Wetenschappelijke naam

Grus grus

English name

Common Crane

Broedparen 2013-2015

5-14

Winteraantallen 2013-2015

50-100

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data