Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kraanvogel


Wetenschappelijke naam

Grus grus

English name

Common Crane

Broedparen 2013-2015

5-14

Winteraantallen 2013-2015

50-100

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes