aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Blässhuhn


latin_name

Fulica atra

English name

Eurasian Coot

broedparen 2013-2015

110.000-140.000

winteraantallen 2013-2015

350.000-370.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie