Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Waterhoen


Wetenschappelijke naam

Gallinula chloropus

English name

Common Moorhen

Broedparen 2013-2015

25.000-35.000

Winteraantallen 2013-2015

50.000-90.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes