aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Teichhuhn


latin_name

Gallinula chloropus

English name

Common Moorhen

broedparen 2013-2015

25.000-35.000

winteraantallen 2013-2015

50.000-90.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie