Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kwartelkoning


Wetenschappelijke naam

Crex crex

English name

Corn Crake

Broedparen 2013-2015

110-155

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok