Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleinst Waterhoen


Wetenschappelijke naam

Zapornia pusilla

English name

Baillon's Crake

Broedparen 2013-2015

10-30

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok