aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Tüpfelsumpfhuhn


latin_name

Porzana porzana

English name

Spotted Crake

broedparen 2013-2015

190-310

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data