Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kip


Wetenschappelijke naam

Gallus gallus

English name

Red Junglefowl

Broedparen 2013-2015

15-30

Winteraantallen 2013-2015

100-500

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data