Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Korhoen


Wetenschappelijke naam

Lyrurus tetrix

English name

Black Grouse

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

8-12

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data