Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Slechtvalk


Wetenschappelijke naam

Falco peregrinus

English name

Peregrine Falcon

Broedparen 2013-2015

130-170

Winteraantallen 2013-2015

500-800

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data