Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomvalk


Wetenschappelijke naam

Falco subbuteo

English name

Eurasian Hobby

Broedparen 2013-2015

450-700

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok