Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Smelleken


Wetenschappelijke naam

Falco columbarius

English name

Merlin

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

200-300

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data