Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Smelleken


Wetenschappelijke naam

Falco columbarius

English name

Merlin

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

200-300

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes