Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Torenvalk


Wetenschappelijke naam

Falco tinnunculus

English name

Common Kestrel

Broedparen 2013-2015

3000-6000

Winteraantallen 2013-2015

10.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen