Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Blauwe Pauw


Wetenschappelijke naam

Pavo cristatus

English name

Indian Peafowl

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

10-20

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data