Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Buizerd


Wetenschappelijke naam

Buteo buteo

English name

Common Buzzard

Broedparen 2013-2015

10.000-17.000

Winteraantallen 2013-2015

30.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes