Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Buizerd


Wetenschappelijke naam

Buteo buteo

English name

Common Buzzard

Broedparen 2013-2015

10.000-17.000

Winteraantallen 2013-2015

30.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok