Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sperwer


Wetenschappelijke naam

Accipiter nisus

English name

Eurasian Sparrowhawk

Broedparen 2013-2015

3000-3600

Winteraantallen 2013-2015

10.000-15.000

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen