Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Havik


Wetenschappelijke naam

Accipiter gentilis

English name

Northern Goshawk

Broedparen 2013-2015

1900-2300

Winteraantallen 2013-2015

5000-7500

Terug naar alle kaarten

Winter dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen