Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Havik


Wetenschappelijke naam

Accipiter gentilis

English name

Northern Goshawk

Broedparen 2013-2015

1900-2300

Winteraantallen 2013-2015

5000-7500

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes