Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Havik


Wetenschappelijke naam

Accipiter gentilis

English name

Northern Goshawk

Broedparen 2013-2015

1900-2300

Winteraantallen 2013-2015

5000-7500

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie