aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Kornweihe


latin_name

Circus cyaneus

English name

Hen Harrier

broedparen 2013-2015

10-14

winteraantallen 2013-2015

400-800

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie