Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zeearend


Wetenschappelijke naam

Haliaeetus albicilla

English name

White-tailed Eagle

Broedparen 2013-2015

5-6

Winteraantallen 2013-2015

20-40

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes