aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Rotmilan


latin_name

Milvus milvus

English name

Red Kite

broedparen 2013-2015

1-9

winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data