aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Rotmilan


latin_name

Milvus milvus

English name

Red Kite

broedparen 2013-2015

1-9

winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes