Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Zaagbek


Wetenschappelijke naam

Mergus merganser

English name

Common Merganser

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

7000-14.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data