Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Middelste Zaagbek


Wetenschappelijke naam

Mergus serrator

English name

Red-breasted Merganser

Broedparen 2013-2015

55-80

Winteraantallen 2013-2015

10.000-11.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok