Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Stormvogel


Wetenschappelijke naam

Fulmarus glacialis

English name

Northern Fulmar

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

10-20

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data