Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Brilduiker


Wetenschappelijke naam

Bucephala clangula

English name

Common Goldeneye

Broedparen 2013-2015

5-10

Winteraantallen 2013-2015

12.000-16.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes