Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Brilduiker


Wetenschappelijke naam

Bucephala clangula

English name

Common Goldeneye

Broedparen 2013-2015

5-10

Winteraantallen 2013-2015

12.000-16.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok