Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Zee-eend


Wetenschappelijke naam

Melanitta fusca

English name

Velvet Scoter

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

200-800

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes