Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Brilzee-eend


Wetenschappelijke naam

Melanitta perspicillata

English name

Surf Scoter

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-2

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes