Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Zee-eend


Wetenschappelijke naam

Melanitta nigra

English name

Common Scoter

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

40.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok