Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

IJseend


Wetenschappelijke naam

Clangula hyemalis

English name

Long-tailed Duck

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

50-150

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data