Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Eider


Wetenschappelijke naam

Somateria mollissima

English name

Common Eider

Broedparen 2013-2015

5500-6700

Winteraantallen 2013-2015

97.000-110.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes