Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Topper


Wetenschappelijke naam

Aythya marila

English name

Greater Scaup

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

73.000-130.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes