aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Reiherente


latin_name

Aythya fuligula

English name

Tufted Duck

broedparen 2013-2015

20.000-24.000

winteraantallen 2013-2015

180.000-240.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok