Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witoogeend


Wetenschappelijke naam

Aythya nyroca

English name

Ferruginous Duck

Broedparen 2013-2015

0-1

Winteraantallen 2013-2015

10-15

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data