aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Knäkente


latin_name

Spatula querquedula

English name

Garganey

broedparen 2013-2015

1000-1400

winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes