Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Pijlstaart


Wetenschappelijke naam

Anas acuta

English name

Northern Pintail

Broedparen 2013-2015

5-15

Winteraantallen 2013-2015

33.000-38.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok