Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Gors


Wetenschappelijke naam

Emberiza calandra

English name

Corn Bunting

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

75-125

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok