Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Rietgors


Wetenschappelijke naam

Emberiza schoeniclus

English name

Common Reed Bunting

Broedparen 2013-2015

60.000-110.000

Winteraantallen 2013-2015

20.000-40.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes